การบริหารจัดการด้วยหลักการมองเห็น ~Visual Management~

การบริหารจัดการด้วยหลักการมองเห็น
~Visual Management~

Visual Management
การบริหารจัดการด้วยหลักการมองเห็น

สิ่งที่มองไม่เห็นทำให้ไม่รู้

Visual Management คืออะไร ?
รายละเอียดหลักสูตร
◇ เคยพบปัญหาเหล่านี้ไหม...?
・ไม่ว่าจะพูดเรื่องเดิมสักกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจ
・ไม่สามารถปฏิบัติตามพื้นฐานของการทำงานอย่าง Ho-Ren-So หรือ PDCA ได้
・ไม่สามารถทำงานโดยคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถึงเจ้าตัวจะบอกว่า เข้าใจก็เถอะ...

สิ่งที่อยู่ในหัว
ทั้ง ๆ ที่มีอยู่จริง แต่กลับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
แม้แต่เจ้าตัวเองก็มองไม่เห็น!

◇ การทำให้ความคิด (THINK) และงาน (TASK) มองเห็นได้  

เพื่อที่จะมองเห็นสิ่งที่ควรทำ
มาเริ่มจากการเขียนกัน!

ข้อดีของการเขียน

 • เป้าหมายชัดเจนขึ้น
 • ง่ายต่อการทบทวน
 • จดจำได้ง่ายขึ้น
  (มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมอง)
 •  มีประโยชน์ต่อแนวคิดที่แปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์


หากเขียนจนเป็นนิสัย
การปฏิบัติตามวงจร PDCA ก็จะกลายเป็นนิสัยเช่นกัน

การปฏิบัติโดยการใช้สมุดบันทึก

Business Basic Diary

\ชินกับวงจร PDCA! ทำงานง่ายขึ้น!/

วิธีการใช้ Business Basic Diary

วิธีการใช้
Business Basic Diary

รายละเอียดของในเซ็ต

สมุดบันทึก

สมุดบันทึกสำหรับครึ่งปี ไม่มีการระบุวันที่ไว้ สามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้

ปฏิทินรายปี

ปฎิทินรายปีสำหรับระยะเวลา 3 ปี
สามารถพับครึ่งแล้วสอดไว้ในสมุดได้

สติกเกอร์วันหยุด

แค่แปะสติกเกอร์นี้ลงบนวันหยุด มองเพียงครู่เดียวก็ทราบได้ทันที

ใช้โดยสอดไว้ในสมุด สะดวกมาก!

มาเขียนเดือนกับวันที่ และแปะสติกเกอร์วันหยุดกัน!

Yearly Plan

✓ จดบันทึกได้ 6 เดือน นับจากเดือนที่เริ่มใช้

Monthly Plan

✓ ระบุเดือน
✓ ระบุวันที่
✓ แปะสติกเกอร์ลงบนวันหยุดก็เรียบร้อย!

Weekly Plan

① จดเดดไลน์ต่าง ๆ วันหยุดของเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้า หรือวันเกิดของคนรู้จัก เป็นต้น
② จดตารางงานต่าง ๆ ในแต่ละวัน

วิธีใช้

01. Yearly Goals

Plan

จดบันทึกเป้าหมายรายปี

 • เป้าหมายในหน้าที่การงาน
 • สิ่งที่คาดหวังใน 1 ปีให้หลัง

การแปะรูป หรืออธิบายด้วยภาพประกอบ จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

03. Yearly Plan

Plan ・ Do

มองในมุมกว้าง ตรวจดูความคืบหน้า

 • วิเคราะห์เป้าหมายรายปี และตรวจดูความคืบหน้า
 • วางแผนการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
 • สถานการณ์ความคืบหน้าของโปรเจกต์ต่าง

02. Review

Check・ Action

จดสรุป ทบทวนเกี่ยวกับช่วงปีที่ผ่านมา

 • สิ่งที่ทำสำเร็จ และสิ่งที่ไม่สำเร็จ
 • เหตุผลของแต่ละอันคืออะไร
 • สิ่งที่ได้เรียนรู้และสัมผัสจากประสบการณ์
 • เป้าหมายสำหรับปีถัดไป
 • คำแนะนำจากรุ่นพี่ หรือหัวหน้า

04. Monthly

Plan

ทำความเข้าใจตารางงาน และ
เป้าหมายสำหรับ 1 เดือน

 • เป้าหมายของเดือน
 • ตารางงานประจำ เช่น การประชุม
 • เดดไลน์ เช่น กำหนดการส่งเอกสาร
 • ทบทวนย้อนหลังในช่วงเดือนที่ผ่านมา

01. Yearly Goals

Plan

จดบันทึกเป้าหมายรายปี

 • เป้าหมายในหน้าที่การงาน
 • สิ่งที่คาดหวังใน 1 ปีให้หลัง

การแปะรูป หรืออธิบายด้วยภาพประกอบ จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

02. Review

Check・ Action

จดสรุป ทบทวนเกี่ยวกับช่วงปีที่ผ่านมา

 • สิ่งที่ทำสำเร็จ และสิ่งที่ไม่สำเร็จ
 • เหตุผลของแต่ละอันคืออะไร
 • สิ่งที่ได้เรียนรู้และสัมผัสจากประสบการณ์
 • เป้าหมายสำหรับปีถัดไป
 • คำแนะนำจากรุ่นพี่ หรือหัวหน้า

03. Yearly Plan

Plan ・ Do

มองในมุมกว้าง ตรวจดูความคืบหน้า

 • วิเคราะห์เป้าหมายรายปี และตรวจดูความคืบหน้า
 • วางแผนการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
 • สถานการณ์ความคืบหน้าของโปรเจกต์ต่าง

04. Monthly

Plan

ทำความเข้าใจตารางงาน และ
เป้าหมายสำหรับ 1 เดือน

 • เป้าหมายของเดือน
 • ตารางงานประจำ เช่น การประชุม
 • เดดไลน์ เช่น กำหนดการส่งเอกสาร
 • ทบทวนย้อนหลังในช่วงเดือนที่ผ่านมา

05. Weekly

1
1(3)
1(2)
2
3
4
5
1.Plan 2.Do 3.Check 4.Action 5.Advice

เสริมสร้างนิสัยผ่านการอบรม การใช้สมุดบันทึก และการติดตามผล

GOAL :

ทำงานง่ายขึ้น เพิ่มคุณภาพงานจากการปฎิบัติตามวงจร PDCA จนเป็นนิสัย

SCOPE :

・จัดลำดับความสำคัญได้ วางแผนได้ดีขึ้น
・ ข้อผิดพลาด หรือการแก้ไขงานลดน้อยลง
・ การติดต่อสื่อสารดีขึ้น

จากวงจรปีศาจสู่วงจรเทวดา

จากการเริ่มต้นเล็กๆ สู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพรวมหลักสูตรอบรม

จำนวนผู้เข้าร่วม:

 • ✔ สูงสุด 20 ท่าน / รอบ

ระยะเวลา:

 • ✔ 1 วัน

รูปแบบการจัดอบรม:

 • ✔ สัมมนา (เข้ารับอบรมที่ศูนย์อบรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี)
 • ✔ จัดอบรมภายในองค์กรแบบ In-house
  • ※โปรดติดต่อเพื่อรับประเมินราคาในการจัดอบรม

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

เช้า

 • ปฐมนิเทศ
 1. Check & Action การตรวจสอบย้อนหลัง ~ สังเกตและเรียนรู้จากประสบการณ์ ~

 (1) จุดสำคัญของ Check/Action

 (2) [แบบฝึกหัด 1] การตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานจนถึงวันนี้
   ・งานเดี่ยว
   
・การนำเสนอแบบกลุ่ม และ ถามตอบข้อสงสัย
   
・ความคิดเห็นโดยภาพรวมจากผู้บรรยาย 

 (3) การฝึกฝนการใช้ PDCA และ การใช้สมุดบันทึกประกอบ

บ่าย

 1. Plan & Do การจัดลำดับความสำคัญ  

 (1)[แบบฝึกหัด 2] แบบฝึกหัดพร้อมกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน 

    ① การจัดลำดับความสำคัญ 

    ② การจัดตาราง
    
・งานเดี่ยว
    ・งานกลุ่ม
    
・การนำเสนอรวม และ ความคิดเห็นจากผู้บรรยาย

 (2) พื้นฐานการจัดลำดับความสำคัญ
    ・ความหมายของระดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของงาน

 (3)[แบบฝึกหัด 3] การจัดลำดับความสำคัญของงานของตัวเอง
   ・งานเดี่ยว
   
・งานกลุ่ม
   
・การนำเสนอรวม และ ความคิดเห็นจากผู้บรรยาย

 • สรุปท้ายหลักสูตร

เช้า

 • ปฐมนิเทศ
 1. Check & Action การตรวจสอบย้อนหลัง ~ สังเกตและเรียนรู้จากประสบการณ์ ~

 (1) จุดสำคัญของ Check/Action

 (2) [แบบฝึกหัด 1] การตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานจนถึงวันนี้
  ・งานเดี่ยว
  
・การนำเสนอแบบกลุ่ม และ ถามตอบข้อสงสัย
  
・ความคิดเห็นโดยภาพรวมจากผู้บรรยาย 

 (3) การฝึกฝนการใช้ PDCA และ การใช้สมุดบันทึกประกอบ

บ่าย

 1. Plan & Do การจัดลำดับความสำคัญ  

 (1)[แบบฝึกหัด 2] แบบฝึกหัดพร้อมกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน 

  ① การจัดลำดับความสำคัญ 

  ② การจัดตาราง
   
・งานเดี่ยว
   ・งานกลุ่ม
   
・การนำเสนอรวม และ ความคิดเห็นจากผู้บรรยาย

 (2) พื้นฐานการจัดลำดับความสำคัญ
  ・ความหมายของระดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของงาน

 (3)[แบบฝึกหัด 3] การจัดลำดับความสำคัญของงานของตัวเอง
  ・งานเดี่ยว
  
・งานกลุ่ม
  
・การนำเสนอรวม และ ความคิดเห็นจากผู้บรรยาย

 • สรุปท้ายหลักสูตร