พิธีลงนาม MOU เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เราได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตของไทย ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งประเทศไทย (TPQI) เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องมาจากการลงนามครั้งแรกเมื่อปี 2561

ตั้งแต่มีการลงนามครั้งแรก พวกเราได้มีการร่วมกันพัฒนา “มาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากร/ช่างเทคนิคในสายการผลิต” ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดทักษะความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตของบุคลากรชาวไทยในสายการผลิต

โดยท่านสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่ทางเราเปิดให้บริการ และทำการสอบวัดระดับ เพื่อรับใบรับรองคุณวุฒิซึ่งรับรองร่วมกันโดย JMAM (THAILAND) และ TPQI ได้

Latest