สารจากผู้บริหาร

คำทักทาย

พวกเรา
จะทำหน้าที่เป็นเสมือนประตูสู่การพัฒนา และเติบโต
เพื่อให้คนไทยได้สนุกไปกับการเรียนรู้
และสัมผัสได้ถึงความสุขในการทำงาน
~ The Gateway to Growth for all People ~

กรรมการผู้จัดการ
Mr.  Akira Tamura
นายอากิระ ทามุระ