Master of Industrial Manufacturing (Training Course) – Intermediate Level ครั้งที่ 1

หลักสูตรฝึกอบรมสูตรเร่งรัด Master of Industrial Manufacturing

หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถด้านการบริหารการผลิตแบบองค์รวมในเชิงปฏิบัติ ที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักสูตร Master of Industrial Manufacturing เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรฉบับการศึกษาทางไกล
สนใจสมัครกรุณากรอกแบบฟอร์ม คลิก

รายละเอียดสัมมนา

วันสัมมนา : วันจันทร์ที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลา : 2 วัน
ค่าใช้จ่าย : 10,500 บาท / ท่าน / 2 วัน

เนื้อหาสัมมนา


สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ ติดต่อเรา

Date

20 ก.พ. 2023
Expired!

Time

09:30 - 16:30

Location

ศูนย์ฝึกอบรม JMAM (THAILAND)
ศูนย์ฝึกอบรม JMAM (THAILAND)
Lumada Center Southeast Asia, นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี