มาสนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองกัน
คนเรานั้น ไม่ว่าเมื่อไหร่
ก็สามารถเรียนรู้และเติบโตขึ้นได้เสมอ

SERVICES

SERVICES

FOR
WORKERS

FOR
WORKERS

สำหรับบุคลากรวัยทำงาน

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ที่อิงเนื้อหามาจากหลักสูตร “Production Meister” ซึ่งเป็นองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในหน้างานของทาง JMA group

หลักสูตรอบรมสัมมนา (Public seminar) รอบเดือนพฤษภาคม 2567-ธันวาคม 2567

การเพิ่มความสามารถในการวางแผน และการปฏิบัติ โดยการบริหารจัดการด้วยการทำให้มองเห็น เพราะเราไม่รู้ในสิ่งที่มองไม่เห็น

FOR
STUDENTS

FOR
STUDENTS

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

หลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการตัวเอง และคุ้นชินกับการใช้วงจร PDCA
การส่งต่อหนังสือที่ “เข้าใจง่าย และสามารถใช้งานได้จริง” ให้กับ “ทุก ๆ คนที่มุ่งมั่นจะเติบโต”

ASSESSMENT

ASSESSMENT

แบบทดสอบ

แบบทดสอบที่ทำให้เข้าใจและเทียบระดับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับหน้างานสายการผลิต (คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ทฤษฎี และการคำนวน) ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล